Intuitive Matchmaker

Du har tillgång till bl.a. betaltjänsten “utvärderings session”. Där du och den du vill ta ett steg längre med blir medvetna om vilka sårbarheter och eventuella triggers ni behöver bemöta hos varandra. Vad som kommer utveckla sig i er gemensamma framtid. Vi omprogrammerar eventuella motstånd, rädslor och begränsningar och ni får verktyg med er på er resa.

Du sparar tid genom att boka tjänsten “Kompatibilitet” där jag intuitivt läser av vad som kan utveckla sig mellan er om du talar om vilken medlem du vill uppvakta. Är ni en bra match kan du fortsätta uppvakta eller välja att gå vidare om ni inte är kompatibla.

Du kan boka tjänsten Par-sessioner efter att du hittat din match, för att öka er långvarighet.

OBS! Uppladdningshastigheten baseras på ditt internet. Genomsnittlig uppladdningstid 3 minuter.